หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่กลอง   กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2562   19 มี.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่กุ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19 มี.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จะเรา   19 มี.ค. 2562 13
ข่าวกิจกรรม อบต.ขะเนจื้อ   วันที่ 18 มี.ค.62 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ ร่วมกันโรงเรียนบ้านขะเนจื้อ กองร้อยทหารพรานที่ 3508 (บ้านพะละ) และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน 303 ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์   19 มี.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่จะเรา   กิจกรรมวัน ท้องถิ่นไทย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก   19 มี.ค. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ย่านรี   รายงานการตรวจสอบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ปีงบประมาณ 2561   19 มี.ค. 2562 5
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   โครงการด้านมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม \"คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน\"   19 มี.ค. 2562 5
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่จะเรา   โครงการนิทรรศการทางวิชาการ\"การศึกษาปฐมวัย\" และมอบวุฒิบัตรแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเราและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จะเรา ประจำปีการศึกษา 2561   19 มี.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่จะเรา   คำสั่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่จะเรา ที่ 7/2562   19 มี.ค. 2562 76
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม. 1 บ้านเกาะอ้ายด้วน และ ม. 8 บ. วังเจ้า    18 มี.ค. 2562 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2029/td>