หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศชื่อผู้ยื่นเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านมีสุข   31 ต.ค. 2560 177
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริตและช่องทางแสดงความคิดเห็น   30 ต.ค. 2560 163
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องการร้องเรียน/การร้องทุกข์/การทุจริต   30 ต.ค. 2560 150
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประสาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ   25 ต.ค. 2560 125
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการปฎบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)   23 ต.ค. 2560 141
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   10 ต.ค. 2560 122
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561-2563   2 ต.ค. 2560 122
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน   29 ก.ย. 2560 101
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก รับสมัครฝึกอบรบ   21 มิ.ย. 2560 128
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี2560   20 มิ.ย. 2560 211
   1      2      3      4     (5)     6      7