หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
โครงการสร้างพลังมวลชนพิชิตขยะมูลฝอย  
 

วันที่ 9 สิงหาคม 2561กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการสร้างพลังมวลชนพิชิตขยะมูลฝอย ประจำปี 2561 เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ตามหลัก3Rsส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชนและส่งเสริมให้ประชาชนนำสิ่งที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ส.ค. 2561 เวลา 11.25 น. โดย งานประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัด

ผู้เข้าชม 100 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย